Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca o godz 18.00 na sali gimnastycznej. Ze względu na obostrzenia pandemiczne prosimy o przybycie jednej osoby reprezentującej jednego ucznia.

Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Rady Miasta Zgierza wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i spełnianie ustalonych kryteriów. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. Przekazanie Prezydentowi Miasta Zgierza przez przewodniczącego Komisji Stypendialnej listy uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendiów. Przyznanie stypendium i wręczenie dyplomu na wrześniowym posiedzeniu Rady Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza w terminie do 5 lipca danego roku.

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży UMZ
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, Zgierz 95-100
pok. 4 (I piętro)
tel. 42 7143 173
fax 42 7102 481

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
1. Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane są uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Zgierz w:
– szkole podstawowej, szkole z oddziałami gimnazjalnymi, szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zgierz;
– szkole podstawowej dotowanej przez Gminę Miasto Zgierz.

2. Stypendia edukacyjne przyznaje się na wniosek:
– dyrektora szkoły;
– rodzica lub prawnego opiekuna ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
– pełnoletniego ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/606/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz.
Uchwała Nr XLVI/606/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz.

Na przełomie lutego i marca uczniowie klas czwartych wzięli udział w międzynarodowym projekcie ,,Winter in my country”. Celem projektu było porównanie, jak wygląda zima w różnych zakątkach Europy oraz popularyzacja nauki języka angielskiego. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami partnerskimi zza granicy (Włochy, Hiszpania, Turcja, Litwa). Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali prace, w których przedstawili sposoby spędzania czasu wolnego zimą. Poniżej galeria prac uczniów naszej szkoły oraz dzieci ze szkół partnerskich: